googleeeb9ace46c9cdd9e.html

Velkommen - Welcome.

08/06/2011:

Opgradering til Sandvox ver. 2.0.5 og ny design.

Upgrading to Sandvoxver.2.0.5 and new design

14/04/2011:

Fik en blodprop i hjertet torsdag før påske, en tur på OUH og en ballonudvidelse og nogle dage på hospitalet.

Got a heart attack Thursday before Easter, a trip to University Hospital and a balloon- angioplasty and a few days in hospital.

Har lagt de sidste billeder fra 2007 og 2008 op.

Uploaded the last pictures from 2007 and 2008.